A     B     C     Ç     D     E     F     G      H     I     İ      J     K     L     M     N      O     Ö      P     R     S     Ş      T     U      Ü     V     Y     Z

Rüya Tabirleri

Rüya Tabirleri, rüyalarımızda geçen belli başlı imgeleri belirli bir sembolizme dayandırarak yorumlamayı amaç edinmektedir.Geçmişten günümüze gelene kadar çeşitli dini ve ruhani inanca sahip insanlar veya insan bilinciyle ilgilenen bilim insanları rüyalarımıza ışık tutması amacıyla rüya tabirini kolaylaştıran rehberler hazırlamışlardır. Sitemizde bu rehber kaynaklardan faydalanarak hazırlanmış ruhani ve bilimsel rüya tabirlerine ulaşabileceğiniz arama ve alfabetik rüya tabir listesi bulunmaktadır.

Rüya Listesinden rüyanızda gördüğünüz imgeyi seçebilir veya arama kutusuna rüyanızdaki imgeyi yazarak arama yapabilirsiniz.

Rüya Tabirinize sitemizden ulaşabileceğiniz gibi bu işten anlayan birine de yaptırabilirsiniz. Rüya tabiri yaptıracağınız kişi tabirden anlayan,sizi tanıyan,son zamanlarda içinde olduğunuz durumu bilen biri olursa tabir daha sağlıklı olacaktır. Sizi iyi hissettiren rüyaların paylaşılması, sizi kötü hissettiren rüyaların ise kimseyle paylaşılmaması tavsiye olunmuştur.

Tasavvufta da rüyaya azami ehemmiyet verilmektedir. Rüya kişinin kendini tanımada rehberi olabilecek,kişinin iç dünyasına ayna tutabilecek bir olgu olarak sahiplenilmiştir.Peygamberimiz de rüyaya ehemmiyet vermiş,hanımına müslümanların rüyalarını yorumlarken hayra yorulmasını dikte etmiştir.Yine Peygamberimizin “Sizden birisi sevdiği bir rüya görürse bilsin ki, o Allah tarafındandır. Rüya sahibi, bu rüya üzerine Allah’a hamd etsin ve başkasına da söylesin. Buna karşılık hoşlanmadığı bir rüya görürse, muhakkak ki bu rüya, şeytandandır. Bu durumda rüya sahibi, rüyanın şerrinden Allah’a sığınsın ve rüyasını kimseye söylemesin. Bu suretle o rüya, sahibine zarar vermez.” hadisi rüyalar karşısında takınılması gereken tutum hakkında bilgi vermektedir.

Psikoloji ile ilgili bilimsel çalışmalarda da rüya tabirlerine başvurulmuş,insan kişiliği,çocukluğu ve psikolojik dünyası ile ilgili olarak rüya tabirlerinden faydalanılmıştır.

Rüya Tabirleri bilimsel amaçlı kullanılırken rüyadaki nesneler ve olaylar birer sembol olarak farzedilmiş ve rüyada görülen bu sembollerin kişiyle ve kişinim iç dünyasıyla bağlantısı araştırılmıştır.

Rüya ile ilgili hadislerde rüyaların çeşitleri ile ilgili olarak Allah tarafından müjdeleyici olan rüyalar, nefsin konuşması olan rüyalar ve şetanın korkutması olan rüyalardan bahsedilmiş, kişiye kötü rüya gördüğünde kimseye anlatmaması, bu rüyanın kötülüğünden Allah'a sığınması ve namaz kılması tavsiye edilmiştir.

Rüya Tabirlerinde ruhani bağlantılar arayan kişiler de rüyaları psikolojik altyapılı, kişinin bedeninin içinde bulunduğu durumla ilgili ve dış dünyayla bağlantılı olarak yorumlamışlardır. Psikoljik altyapılı rüyalar kişinin bilinçaltı ile ilişkilendirilmiştir. Kişinin bedeninin içinde bulunduğu durumla ilgili rüya ise kişinin yedikleri,içtikleri,aldığı ilaçlar ve fiziksel hastalıklarıyla ilişkilendirilmiştir. Dış dünyayla ilgili olanlar ise kişinin uyuyan başka birinin rüyasını ziyareti veya uyumayan birinin durumunu görüntüleme,uzaktaki nesneleri veya olayları algılama ve insanın ruhani bedeninin uyku sırasındaki gezintilerinin rüya olarak hatırlanması olarak özetlenebilir.

Rüya Tarihin ilk çağlarından beri önemsenmiş,bazı durumlarda da tarihin akışına yön vermiştir. Peygamberler sadık rüyalara önem vermişlerdir. Hz. Yusuf'un rüyası tarihin akışına yön veren rüyalardandır. Yine siyaset camiasından Napolyon'un rüyası bu rüyalar arasında sayılabilir.Günümüzde rüya ve rüya tabiri halen önemini korumaktadır.Yakın tarihimiz de Bediüzzaman'ın Ağrı dağı'nı gördüğü rüya yine çok kişinin bildiği rüyalardandır.Tarihin başından buyana rüya tabirleriyle ilgili kaynaklar günümüzde birleştirilerek insanların rüya yorumlarını değişik fikirlere göre bulma şansı ortaya çıkmıştır.

Rüyalar yine aynı şekilde İslami yöntemlerde de doğru ile yanlışı ayırt etme,gelecekteki olaylarla ilgili önyargı oluşturma ve kişinin yapmak istediklerinin hayırlı olup olmadığı ile ilgili rehberlik isteme amaçlı kullanılmıştır. İstihare tekniği ile kişi yaşayacağı olaylarla ilgili tavsiye istemektedir. İstihare duası ve istihareye nasıl yatılır sorusunun cevabı ilmihal kitapları ve İslami kitaplardan öğrenilebilir.

Daha önceden belirtildiği gibi rüyaların sonuşlarının hayırlı olması rüyaların hayra yorulması ile bağlantılıdır. Rüyalarınız hayrolsun.

©2012 Tabircim

Rüya Tabirleri ile ilgili bazı gerçekler

Rüyalarının Tabirleri hakkında insanlar karışık ve anlaşılmaz rüyalar gördüklerinde bunların önemsenmemesi gerektiğine dair bir önyargıya sahiptirler.

Bu rüyaların bize anlamsız gelmeleri,geleceğimiz hakkında veya içinde bulunduğumuz maddi-manevi durum hakkında birşey ifade etmedikler manasına gelmez. Tam aksine her rüyada insanoğlunun uyku dışındaki hayatına rehberlik edebilecek mesajlar gizlidir.

Gerek insanoğlu dünyaya gönderildiğinden beri insanığa ışık tutan din adamları gerekse bilim adamları rüyaları anlamlandırma, rüya tabirleri ile insanlığın günlük yaşantısına rehberlik etmek için çalışmışlardır.

Din adamları rüyalar konusunda peygamberler ve keşif sahibi Allah dostlarının bilgilerini rivayet yoluyla sonraki nesillere aktarmışlar,rüyalar dini anlamda insanların önem verdikleri bir olgu haline gelmiştir. Bu konuda din adamları ve araştırmacılar, peygamberlerin ve salih kimselerin rüya tabirleri ile dolu düzinelerce rehber kaynak hazırlamışlardır ve bu kaynaklar rüyalara rehber olmaya devam etmektedirler.

Dini açıdan bakıldığında rüya tabirlerinin bu kaynakları incelemiş,rüya gören kimseyi tanıyıp ne idüğünü bilen kişilere yaptırılması, yine rüyayı tabir eden kişinin Allah’ın emir ve yasaklarını gözeten kimselerden seçilmesi, görülen rüyanın gören kişiye kötü hisler yaşatan bir rüyaysa kimseye anlatılmaması gibi tavsiyelerde bulunulmuştur.

Bilimsel açıdan bakıldığında ise psikologlar,rüya tabirlerini danışmanlık yaptıkları kişilerin iç dünyalarını,sıkıntılarını,arzularını,dış dünya ve kişilere bakış açılarını,olası davranış şekillerinin anlamlandırmak ve bu sayede kişilerin hastalıklarından ve sıkıntılarından kurtulmalarında yardımcı olmayı amaçlamışlardır.

Görülen rüyaların kişinin psikolojik ve ruhani dünyasında yaşadıları olayların yanısıra kişinin içinde bulunduğu fiziksel durumlarla da alakalı olduğu bilinmektedir. Bunlara örnek olarak, açlık, aşırı ve karışık yiyecekler yemek, ilaç kullanımı, kişinin yattığı yerin sıcaklık durumu, fiziksel rahatsızlıklar,yorgunluk,nem, yatılan yer olarak sayabiliriz.

Rüya Tabirleri kitapları ve kaynaklarındaki tabirler bütün bu anlatılanlarla birlikte değerlendirildiğinde kişinin dünyasını aydınlatmada ve kişinin kendi iç dünyasına ulaşmasın daha faydalı olacaktır.

©2012 Tabircim


Rüyada Para Görmek

Rüyada para görmek ve birinden para almak şansa,servete,zenginliğe, zor durumlardan kısa sürede kurtulmaya tabir olunur. Rüyada para saymak kişinin umduğundan daha zengin olacağına yorulur.

Rüyada para kaybedilmediği sürece şansın ve başarının artarak devam edeceğine yorulur.Rüyada para sayarken saya saya bitirememek, bitirmek istenilen işerin istenilen zamanda bitirilememesine tabir olurnur.

Para ile ilgili rüyalar çoğu zaman sıkıntıdan kurtulmaya, az bir çaba ile gelecek mükafata, servete işaret eder. Bazı durumlarda para görmek kişinin itikadına dikkat etmesi gerektiğine dair bir işarettir.

Rüyada gümüş veya altın para görmek sevinçli haberlere,güzel dostluklara, iyi vakit geçirmeye işaret eder. Bazı durumlarda altın para kısa süreli üzüntü veya hastalığa yorulabilir.

Rüyada Para yırtmak, daha önce başladığınız fakat pişmanıl duğduğunuz bir işten vazgeçmeye tabir olunur. Rüyada altın para görmek bazı durumlarda üzerimize farz olan 5 vakit namaza işaret eder. Bu altınları kaybetmek namaza önem vermemiz gerektiğine yorulur.

Rüyada para basmak, herkesten gizli yapmaya çalışacağınız bir işe, para basarken yakalanmak gizlediğiniz işin açığa çıkmasına yorumlanır. Rüyada Para pasmak, istemediğiniz halde bir kişiye ait gizli bilgileri ve sırları öğreneceğinize yorulur.

Rüyada para basan bir kişi görmek, fotoğraf işiyle uğraşan birine, gazeteciye,resim yapan birine, hattatlıkla uğraşan birine veya zorla para toplayan birine işaret eder.

Bozuk (madeni) para harcamak, deert ve sıkıntıdan kurtulmakla tabir olunur.

Diğer ülkelerin paralarını görmek (döviz) kişiye beklemediği yerden gelecek rızka işarettir.

Para insanın bilinçaltında başarı ve kendine güveni temsil eder. Bu hem iş hem de aşk hayatındaki,aynı zamanda insan ilişkilerindeki başarıdır. Psikologlara göre rüyada para görmek kişinin iş ve aşkta başarı ve güce olan arzusunu yansıtır.

Rüyada para harcamak, rüya sahibinin birini aşırı sevmesine yahut birine sevgisini gösterme ihtiyacına yorulur. Yine para kaybetmek de kişinin duygusal olarak birine bağlanma arzusunun göstergesidir.

Rüyada para kaybettiğini görmek, kişinin dünya üzerindeki yerini kaybetme endişesinin açığa vurumudur. Rüyada borç para almak, kişinin kaynaklarını genişletme düşüncesine işaret eder.

Rüyada çok para kazanmak,birinden destek görmeye işaret eder. Psikolglara göre, rüyada para çalmak, kişinin nihayetinde eskiden beri istediği şeylerin peşinden gitmeye başlayacağına işaret eder.

Rüyada Bozuk para görmek biriyle uğraşmaya, bozuk paralardan kurtulmak da sıkıntıdan kurtulmakla tabir olunur. Rüyada kağıt para (banknot) görmek kişinin emeğinin karşılığına tabir edilir.


Rüyada Bebek Emzirmek

Rüyada Bebek Emzirmek, emzirilen bebeğin,hayırlara,güzelliklere,mutluluğa ulaşmasına, Cenab-ı Hakk’ın emzirilen çocuğa rahmetiyle muamele etmesine tabir olunur.

Rüyada bebek emziren kişi hamile ise bebeğini doğuracağına tabir olunur.

Başka bir rivayette çocuk emziren veya başkasından emdiğini gören kişinin yaşadığı yahut yaşayacağı zorluklardan ve sıkıntılardan Cenab-ı Hakk’ın inayetiyle kurtulacağına yorulur.

Rüyalarda genel olarak birinden emdiğini görmek dünya malına işaret eder.

Kişi kendi elinden süt emerse bu bol rızka ve işlerinde muvaffakiyete tabir olunur.

Rüyada birini emzirdiğini görmek,emzirilen kişi için hayır ve menfaate, emziren için fedakarlığa işaret eder.


Rüya Tabiri

Rüya Tabiri ‘ne sitemizin sağ ksımındaki özel arama kısmından,üst kısmındaki arama bölmesinden ve ya yine üst kısımda bulunan rüya sözlüğünden alfabetik olarak seçerek bakabilirsiniz.

Rüya tabirleri ile ilgili olarak bilinmesi gereken bazı hususlar aşağıda açıklanmıştır.

Rüya insanların uykularının karakteristik ve genel hsusiyetlerindendir. Rüyalar uykumuzun -REM- yani -hızlı göz haraketi- denilen evresiyle yakın ilişkisi bulunan dokunsal,işitsel ve görsel algılara ve duygulara verilen isimdir.

Rüya Tabirleri,  İslami ilimler açısından bakıldığında mikaşefe ilminin inceliklerinden biri sayılır ve herkese değil ehline anlatılması tavsiye edilir. Peygamber efendimiz -sav- de rüya tabir ettirirken ehline ve sevdiğimiz kişiye anlatmamızı tavsiye etmiş, “Sizden birisi sevdiği bir rüya görürse bilsin ki, o Allah tarafındandır. Rüya sahibi, bu rüya üzerine Allah’a hamd etsin ve başkasına da söylesin. Buna karşılık hoşlanmadığı bir rüya görürse, muhakkak ki bu rüya, şeytandandır. Bu durumda rüya sahibi, rüyanın şerrinden Allah’a sığınsın ve rüyasını kimseye söylemesin. Bu suretle o rüya, sahibine zarar vermez.” sözleriyle kişinin hoşlanmadığı rüyaları başkalarına anlatmamasını, bu rüyanın şerrinden Allah’a sığınmasını salık vermiştir.

Rüya Tabirleri, rüyanın cinsine göre yapılmalı,buna dikkat edilmelidir. Rüyalarımızın çeşitleri yine Peygamber efendimizin “Rüya üç sınıftır: Nefsin konuşması, şeytanın korkutması ve Allah tarafından olan müjde. Kim rüyada hoşlanmayacağı bir şey görürse; bunu hiç kimseye anlatmasın ve kalkıp namaz kılsın.” sözleriyle açıklanmıştır.

Rüyalar tabir edilirken güzele ve hayra yorulmalı, böylece bu hayırlı tabir dua niyetine geçerek rüyanın sonucunun güzel olması için dua niyetine geçmelidir. Rasulullah da bu konuda “Ey Aişe! Müslüman’ın rüyasını yorumladığınızda; rüyayı hayırlı bir şekilde yorumlayınız.” buyurmuştur.

Rüya Tabir ettirilirken mümkünse sizi tanıyan, içinde bulunduğunuz durumu bilen, son zamanlarda yaşadıklarınızla ilgili bilgisi olan, rüya tabiri ilminden anlayan ve rüyaların hayra yorulması gerektiğini bilen işinin ehli kişilere anlatılmalı ve yorumlatılmalıdır.


Rüya

Rüyanızın Tabirine sitemizin üst kısmındaki harflerden alfabetik sözlüğe ulaşarak ya da sağ üst kısımdaki arama kutusundan aratarak ulaşabilirsiniz. Ayrıca sağ kısımdaki Google arama kutusu sitemizdeki sonuçlara daha kolay ulaşmanıza yardımcı olacaktır.

Rüya tabiri, rüya türlerinden yalnızca “amaçlı rüyalar” ya da diğer adıyla “haberci rüyalar” grubuna giren, bir mesaj taşıyan rüyalardaki sembolizmi çözme çalışmasına verilen addır. Metapsişik araştırmalar ve rüya laboratuvarlarında sürdürülen araştırmalar, rüyaların bir kısmının psikofizyolojik sebeplerden kaynaklandığını ortaya koymuştur ki, “alelade rüyalar” da denilen bu rüyalar hiçbir mesaj taşımadıklarından tabirlanmayı da gerektirmez. Dolayısıyla, metapsişik araştırmacılara göre, rüyasındaki sembolizmi çözmek isteyen kişinin öncelikle o rüyasının haberci (amaçlı) bir rüya mı olduğunu, yoksa psikofizyolojik kaynaklı bir rüya mı olduğunu çözmesi gerekmektedir. Bu da her iki rüya grubunun arasındaki temel farklar hakkında bilgilenmekle ve deneyimle mümkündür.

İslami rüya tabirleri de buna yakın bir saikle rüyaları açıklamaktadır. Rüyalar tasavvufta kişinin kendi iç dünyasını görebileceği aynalar, kişinin saklı benliğini ve iç yüzünü görebileceği vasıtalar olarak görülmüştür. Rüyalar sayesinde bu tanıdık ama yabancı ülkeyi bilir hale gelebiliriz. Uyandığımız zaman, rüyalarımız geri dönüp içeri girebileceğimiz bir kapı aralığı, ruh arazisine atılacak bir adım olabilir. Her maneviyat yolcusu için, kendi yolunu bulması gereken içsel arazi budur. Manevi rehber; ruhun büyük okyanuslarından, dağlarından ve nehirlerinden aşırarak derinliklerdeki gizli mahzenlerine götürür. Bu durum da içe, enfüsiye doğru olan yolculuğu unutturmuştur. Halbuki kişinin gerçek güzelliği ve gizemi bulacağı yer iç dünyasıdır..

Haberci rüyalar ile alelade (psikofizyolojik kaynaklı) rüyalar arasındaki temel farklar şöyle açıklanır:
Alelade rüyalarda hiçbir amaç yoktur; gelişigüzel veya birtakım parazit titreşimlerin ürünüdürler, saçma sapan öğeler içerirler. Haberci rüyalar ise bir amaca yöneliktir, amaçlı bir düzenlenme vardır.
Alelade rüyalar rüyanın cereyan ettiği andaki bedenin fizyolojik-patolojik durumuyla (örneğin kişiyi rahatsız edici veya sevindirici bir sebeple) yakından ilgilidir. Haberci rüyalar ise kişinin fizyolojik-patolojik durumuyla ilgisiz olup, insanın olağan halde bilmediği imaj ve bilgiler içerirler.
Alelade rüyalar kişi tam uykuya dalarken veya tam uyandığı sırada oluşurlar. Haberci rüyalar ise uykunun her aşamasında oluşabilirler ki, bir amaç ve plan üzere meydana geldiklerinden, amacın yerine gelmesi için uykunun en uygun aşamasında oluşurlar.
Alelade rüyalar beyindeki alelade ve amaçsız tesirlerin yüzeysel ve gelip geçici izlerine bağlı bulunduklarından açık ve seçik değildirler, karmakarışık nitelikler gösterirler; çabuk unutulur ve ruhta hiçbir derin etki bırakmazlar. Haberci rüyalar ise kaydedildikleri gibi, ruhta sürekli ve derin izler bırakırlar. Hatta bazen aylarca ve yıllarca unutulmazlar. İki rüya grubu arasındaki bu dördüncü fark, rüyanın hangi gruba girdiğinin saptamasında en önemli ölçüttür.

Sembolizmin haberci rüyalardaki ve vizyonlardaki sebebi şöyle açıklanır: İnsanın imajinasyon yeteneğinin sembolleştirici bir özelliği vardır. Zihne “anlamlar” halinde gelen “tesirler” insan zihninde, ister istemez fiziksel alemin bir özelliği olan imajlara bürünmek zorunda kalırlar ki, bürünecekleri imajları da “tesir”i alan insanın şuuraltı dağarcığından elde ederler. Tesir ne kadar yüksek ya da süptil bir kaynaktan gelirse gelsin, alıcı kişinin kapasitesi, şuuraltı imajları, şuuraltı dağarcığı tesirin özgün halini kaybetme derecesi ve kısıtlanması açısından çok önemli bir rol oynar. Kaynağından “anlam” olarak inmeye başlayan tesir onu alan insanın zihninde imaj olarak belirene kadar bir sürü değişim ve dönüşüm geçirir.Metapsişikçiler şuuraltının bu dönüştürücü etkisine “renkli cam etkisi” adını verirler. Kısaca tesirler, insan zihninde yer ederken, ister istemez o insanın şuuraltı dağarcığındaki imajlara dönüşürler ve bu dönüşüm sırasında birtakım sembollere bürünmüş olurlar. Bu haberci rüyaların büyük çoğunluğunda rastlanılan doğal ve zorunlu bir süreçtir.

Dolayısıyla, haberci rüyalardaki semboller, bireyseldir. Mesaj, rüyayı görene verilmek istendiğinden veya rüyayı görenin şuuraltının sembollerine bürünmüş olduğundan, rüyayı gören kişinin manevi yapısına uygun sembollere bürünerek gelir. Böylece, birinin gördüğü haberci rüyadaki sembolün anlamı, bir başka kişinin gördüğü haberci rüyadaki sembolün anlamıyla genellikle aynı olamaz. Çünkü her insanın o sembole verdiği anlam ve değer aynı değildir. Örneğin arslan, bir kimse için korku verici, tehlikeli bir hayvandır, bir diğer kimse için güçlülüğün, kudretin sembolüdür. Arslan, haberci rüya yoluyla bu iki kimseye verilen mesajlardan birinde bir tehlikeyi simgelemek üzere bulunabilir, ötekisinde ise arslan, kudret ile ilgili bir bilgiyi simgeleyebilir. Örneğin tarih öğretmeni olan kimseye kudret ile ilgili bir mesaj verilmek istenseydi, o öğretmenin şuuraltı dağarcığında güçlülüğün sembolü “arslan” değil de “imparator” olduğundan, tesir, rüyasında arslan yerine bir imparator biçimine bürünecek ve onun rüyasında bir imparator bulunacaktı; aynı şekilde, ikinci kimseye de tehlike ile ilgili bir mesaj verilmek istenseydi, onun rüyasında da bu defa belki bir akrep ya da yılan bulunacaktı.

Bu verilere dayanan metapsişikçilere göre, bazı semboller evrensel olsa da ve insanlar arasında az çok yaygın olan bir sembolizm dili bulunsa da, rüya tabirları için hazırlanmış bir kitap pek bir işe yaramaz, çünkü haberci rüyadaki her sembol, rüyayı gören kimsenin duygularına, düşüncelerine, bilgilerine, değer yargılarına, korkularına, kısaca iç dünyasına göre oluşur ya da oluşturulur. Özetle kişi gördüğü rüyaları kendi de tabirlayabilir.

Amaçlı veya haberci rüyalar da sembolizm içerip içermemelerine göre, kendi içlerinde iki gruba ayrılırlar:
1- Az çok görüldüğü gibi gerçekleşen veya bilgilerin açık biçimde verildiği haberci rüyalar. Bir sembolizm içermeyen bu tür rüyalar çok nadir olarak görülürler.
2- Sembolizm içeren haberci rüyalar. Bu tür rüyalar sembolizm içerdiğinden kişinin kendi çabasıyla çözmesi gereken rüyalardır.


Rüyada At Görmek

Rüyada at görmek,hayra,güzele,isteklerin gerçekleşmesine işaret eder. Bu sebeple atla ilgili görülen rüyalar hayra yorulmalı sonuçları hakkında olumsuz çıkarımlarda bulunulmamalıdır. Rüyada bir çok ata sahip olmak kişinin birlikte çalıştığı kişiler tarafından sevilmesine yorulur. Rüyasında at gören,devletle olan işleri yolunda gider ,şerefi ve izzeti artar olarak da tabir edilir.

Rüyada siyah (kara) at görmek dünya malına tabir olunur. Kara bir ata bindiğini gören kişinin rüyası kişinin itibarının yükseleceğine tabir olunur.

Rüyada Beyaz (Al) At görmek, kişinin kendisi için hayırlı olan bir kadınla evlenmesine tabir olunur. Bazı durumlarda beyaz at görmek, ticarette kar elde etmeye, devlet tarafından terfiye, kişinin itibarının artmasına ve çok arzuladığı bir şeyi elde etmesine işarettir.

Rüyada Alaca ata binmek, bir iş için kişiden istenecek tanıklığa yorulur.

Rüyada Kızıl bir at görmek, kişinin uhrevi yaşayışındaki hayra yorulur.

Rüyada ata binmek, kişi için itibar ve şerefin artmasına işaret eder. Rüyada dişi bir ata bindiğini gören kişinin rüyası hayırlı ve güzel bir kadınla evlenmesine tabir olunur.Rüyada ata binen kişi bekar ise evleneceğine, evli ise çocuğu olcağaına tabir olunur.

Rüyada attan inmek, kişinin elindeki bazı şeyleri kısa süreli de olsa kaybedebileceğine yorulur. Bu mal gibi somut olabileceği gibi makam gibi soyut da olabilir.

At bir arabayı çekiyorsa (atı arabaya koşmak) bu zyoğun çalışmalar sonrasında başarıyı elde edeceğinize tabir olunur. Rüyada At Yavrusu (tay) Görmek hayırlı ve sizi mutlu edecek bir haber alacağınıza yorulur. Rüyada taya binmek kişinin güzel bir evladına tabir olunur.

Rüyada görülen at, atın rengine göre rızkının,dünyalık malının, elindeki malının bereketinin veya zenginliğinin çoğalmasına işaret ederler. Rüyada at öldürmek paraya işarettir.

Ata binen kişi silahlı ise bu memuriyette mevekisinin yükselmesine yahut şerefinin artmasına yorulur. Rüyada erkek at görmek gücün ve nüfuzun artması olarak tabir olunur.

Bilinçaltımızda at rüyası kişinin vahşi, özgür, maceracı ve bilinmeze karşı istekli yanını temsil eder. Beyaz at, saflığı ve şansı temsil eder. Kişinin ata bindiğini görmesi bir gücü elinde bulunduğunu gösterir.

Kişinin Rüyada uysal bir ata bindiğini görmesi saliha bir kadınla evliliğe ve zenginliğe işaret eder Atı ahırda görmek sükunet, huzur ve güvenliğe işarettir. Rüyadaki bağlı at ertelenmiş bir mutluluğa işarettir.Rüyada atın ısırması ısırılan kişinin çevresinden göreceği hürmete işaret eder.Atın şaha kalktığını görmek zorlansanız da güzel bir işi başarıp refaha ermeğe tabir olunur.

Rüya Tabirlerinde At, rüyayı görenin çok istediği ve beklediği şeylerin gerçekleşmesine yorumlanır. At, kişinin rütbesinin artmasına, terfi etmeye,seyehate çıkmaya ve varsa kişinin düşmanına galip gelmesi olarak tabir olunur.


Bebek

Bebek Rüyalarının tabiri genelde hayırlıdır. Görülen rüya insana ister iyi bir his versin,ister kötü bir his versin her zaman hayra ve güzelliğe yorulmalıdır. Rüyada bebek görmek de tabirleri itibariyle genel olarak güzel bir rüya olduğundan, içeriği ne olursa olsun hayra yorulması sonuçlarının iyi olması için dua hükmüne geçer ve güzel sonuçlar verir inşallah.

Rüyada Bebek görmek kısmet,şansın talihin açık olduğuna, şansın sizinle olduğuna tabir olunur.

Bebek Rüyalarının tabiri genelde hayırlıdır. Görülen rüya insana ister iyi bir his versin,ister kötü bir his versin her zaman hayra ve güzelliğe yorulmalıdır. Rüyada bebek görmek de tabirleri itibariyle genel olarak güzel bir rüya olduğundan, içeriği ne olursa olsun hayra yorulması sonuçlarının iyi olması için dua hükmüne geçer ve güzel sonuçlar verir inşallah.

Rüyada bebek görmek sıcaklık,cana yakınlık,masumluk ve yeni başlangıçları temsil eder.İç dünyanızda saf,masum,ilgiye muhtaç ve meraklı yanınızı temsil eder.Rüyada bebek görmek seviç ve mutluluğa işarettir. Bebek sevdiğinizi görmek müjdeli haberalmaya yorulur.

Rüyada görülen bebek, bebeğin durumuna göre tabir olunur. Bebek güzel giydirilmiş ve neşeli görünüyorsa, dertlerinizin ve zor günlerinizin geride kalmasına, Oyuncak bir bebekle oynamak, eğlenceli bir toplantıya davet edilmeye, Bebek satın aldığını görmek ise çok pişman olunacak bir hataya düşmeye,Fakir biri kendini çıplak bir bebek olarak görürse, onun zenginleşeceğine,Bakımsız, ağlayan çıplak bir bebek görmek, rüyayı görenin tövbe etmesine tabir olunur.

Terkedilmiş bebek görmek ve bebeği almak mirasa erişmeye işarettir.İşsiz kimsenin,bebeğin beşiğini salladığını görmesi işe girmesine işarettir.Kız bebeği kucağına aldığını görmek, çok hayıra ermeğe, fakir kişinin zengin olacağına, sıkıntıdan kurtulmaya yorulur. Hasta olan bir kişinin bebeği olduğunu görmesi iyileşmesine ve şifa bulmasına tabir olunur. Bununla birlikte ihtiyaçlarınızın çevreniz tarafından mucizevi bir şekilde karşılanmasını ve zahmetsiz mutluluğa yorulur.Ağlayan bir bebek içinizde ilgiye muhtaç yanınızı temsil eder. Ve çevrenizin sizin gereksinimlerinize ilgisinin artacağına yorulur.

Rüyada yeni doğmuş olan bebek görmek, sevinç ve sürurla tabir olunur.bebeği kucağına alıp sevdiğini görmek, güzelliğe,mutluluğa, hayra ve menfaate işarettir.Bir bebeği olması gerekenden küçük bir halde görmek kendinizi mahkum ettiğiniz gereksiz korkularınıza yorulur.Rüyada oyuncak bir bebek görmek gören kişinin gönül meselelerinde daha ciddi olması gerektiğine dair bir ikazdır, bu rüya şefkate de yorulabilir. Kız bebek görmek, üzüntü ve kederden ve sıkıntıdan halâs olmaya alâmettir.

Bir bebekle veya bebeklerle birlikte yolculuğa çıktığını görmek bir yolcuğuğa çıkacağınıza yorulur.Bir bebeğin süt emdiğini görmek, evdeki rızık ve bereketin bolluğuna tabir olunur. Rüyada bir bebeği sevip okşadığını görmek,beklemediği bir yerden bir haber alacağına,bebeğin ağladığını veya onu susturmaya çalıştığını görmek,bir ticaretten kazanç için uğraştığına,bir bebeğin bir bahçede ya da cami avlusunda terkedilmiş olarak bulunduğunu görmek,uzak akrabadan bir mirasa konacağına,bir bebeğin beşiğini salladığını görmek, bir işe girip mutlu olacağına yorulur.

Rüyada bir bebekten bir cisimaldığını görmek,elinize bir mal geçeceğine yahut güzel bir habere yorulur.Bebek görmek hayır habere yorulur,mutluluğa vc sevince ve sürura yorulur.Çünkü çocuklar evlerin mutluluk ve sevinç kaynağıdır.Aynı zamanda bir bebeği sevip okşadığını görmek, sevinçli bir habere yorulur.Rüyada bir bebeği cami avlusunda terk edilmiş olarak görmek ve onu kucağına almak, akrabalar vasıtasıyla gelecek mirasa tabir olunur.Çalışmayan ve iş bulamayan birinin rüyada bir bebeğin beşiğini salladığını görmesi, yakında işe gireceğine ve sevineceğine tabir olunur.Bebek güzel bir bebekse iyi bir haberdir.Çirkin, cılız, sıska bir bebek kötü haber veya dedikodu olabilir.

Üstü başı kirli bir bebek yakın zaman sonra maddi bir imkan geleceğine tabir olunur.Rüyada bir bebeği bir yere terk edilmiş olarak görmek ve onu kucağına almak, akrabalar yoluyla gelecek mirasa delalet eder. İşsiz güçsüz birinin rüyada birbebeğin beşiğini salladığını görmesi, yakında işe gireceğine vesevineceğine delâleteder.Ağlayan bir bebek sevilen kimsenin tatlı sözleridir. Rüyada yeni doğmuş bebek görmek, sıkıntılı bir dönem geçirileceği ama bu sıkıntılı günlerin sonunda iyi günlerin geleceğine işarettir. Oyuncak bebek, güzel bir yere davet edileceğine, bebeği hediye ediyorsa, sonradan pişman olacağı bir iş yapacağına yorumlanır.Beşikte yatan mutlu bir bebek görmek sevince ve zenginliğe işarettir. Bir kimsenin rüyada küçük bebek görmesi, sevince işarettir. Çünkü çocuklar hanelerin mutluluk vesevinç kaynağıdır.

Elbiseleri,eli,yüzü kirli bir bebek göemk para geleceğine tabir olunur. Yine bir bebeği sevip okşadığını görmek, sevinçli bir habere işaret eder. Rüyada bebek arabasında yatan güzel bir bebek kısa sürecek telaşlı bir dönemden sonra feraha ve mutluluğa tabir olunur.Çalışmayan birinin rüyada bir bebeğin beşiğini salladığını görmesi, yakında iş bulacağına ve mutlu olacağına delâlet eder. Bebek beklemiyorsanız, rüya görenin ilginç ve parlak fikirler olduğuna yorulur.Olanaklar dolu bir gelecekle ilgili parlak bir fikirdir.Bebek rüyası hayatta her açıdan gelişime ve yeniliğe yorulur.Tertemiz ve güzel kokan bir bebek görmek yeni ve mutlu bir ilişkiye başlayacağınıza veya iyi arkadaşlar edineceğinize tabir olunur.Hamile birinin bebeğinin doğması bebeği kız ise erkek,erkek ise kız bebeği olacağına yorulur.

Rüyada ağlayan bir bebek görmek henüz gerçekleşmemiş fakat gerçekleşmesi için çaba harcadığınız planlarınıza tabir olunur.Ölü bir bebek görmek sizin parçanız olan bir şeyi kaybedebileceğinize,bu şeye daha çok ilgi göstermeniz gerektiğine yorulur.Başkabir kişinin bebeği,başkalarını problemlerini üstlenmeniz konusunda ikazdır, ama bebek çabuk büyürse başarı ile tabir olunur. Bebek bekleyen bir çift bebeklerinin kız olduğunu görürse erkek ve erkek görürlerse kız bebekleri olacağına yorulur.Bebeği kucağına almak ve sevmek, güzel ve hayırlı bir haber geleceğine tabir olunur. Ağlayan bebekler, hastalığın ve hayal kırıklığının, mutlu bebek mutluluğun habercisidir.Rüyada yeni doğmuş bir bebek hayatınızda,günlük yaşamınızda,alışkanlıklarınızda, hayatınızda yer alan herhangi bir konuda değişikliğe,yeniliğe işaret eder. Eğer bebeği siz emziriyorsanız, yakın çevreden gelecek kötülüğe yorumlanabilir.Rüyada görülen bebek, iyi habere yorulur. Rüyanızda henüz meme emen bir kız bebek görmeniz; övgüye layık ve kendisinden iyilik ümit edilen hayırlı bir işe işaret sayılır. Güzel bir bebek görmek arkadaşlarınızla çok güzel bir geleceğe yorulur.

Rüyada bir kişinin küçük kız çocuğu görülmesi; rüyayı gören kişi için mala ve dünyalığa delalet eder.Bir kimsenin rüyasında bir yere bırakılmış bir kız çocuğunu kaldırdığını veya onu yüklenip götürdüğünü, ya da kendisinin bir kız çocuğunun doğduğunu görse; bu rüyayı gören kimse eğer tutuklu ise veya hukukuna tecavüz edilmiş ise veyahut da borçlu ise bütün bu sayılanlardan kurtulacağına ya da bir çocukla müjdelenerek sıkıntı ve üzüntüsünün gideceğine ve sayılanlardan hiçbiri kendisinde yoksa üzüntü ve kedere maruz kalacağına yorumlanır. Rüyasında kız bebek görmek,şerefe,bolluğa,işlerinde kolaylığa tabir olunur.

Çıplak, temiz bebek göz aydınlğıdır, çok mutluluk verir. Bir bebeğin yürüdüğünü veya dans ettiğini görmek sizin için geleceğin parlak olduğuna ve mutlu günleriniz olacağına yorulur.Rüyada bebeğin yürüdüğünü görmek hayatınızda bir yenilik yapmak için bir adım atacağınıza da yorulabilir.Rüyada bir bebeği doğurmaya gittiğini görmek,uzun zamandır istenen bir şey için gereken çabanın sarfedileceğine tabir olunur. Rüyada bebek görmek kismet açikligina, şansa yorulur. Rüyasinda bir bebegi sevip oksadigini görmek, beklemediği bir yerden bir haber alacagina, bir bebegi bir bahçede veya cami avlusunda terk edilmis olarak bulduğunu görmek, uzak akrabasından beklemedigi bir mirasa konacagina, bebegin ağladigini ve onu susturmaya çalistigini görmek, bir ticaretten kazanç için ugrastigina; bir bebegin beşigini salladigini görmek, bir ise girip mutlu olacagina yorulur.

Bir baska rivayete görede: Rüyada erkek çocuk görmek müjdeye tabir olunur. Rüyada kiz bebek görmek ise bolluga, serefe, zorluktan sonra kolaylığa yorulur. Kiz çocugunu görmek, sevinçli bir isle karsilasilacagina tabir olunur.Rüyada bebek ağlıyorsa kısa seli üzüntüye, gülen bir bebek görmek ise mutluluğa ve sevince tabir olunur. Bebeğin kız olduğunu görmek mala servete ve şerefe yorulur. Bir bebekle oynadığını ve güzel vakit geçirdiğini görmek arkadaşlarla geçirilecek güzel ve eğlenceli zamana işaret eder.


Rüyanızın Tabirine Bakın

Rüyanızı üst kısımda bulunan arama kutusunda aratın, veya alfabetik listeden bulun. Arama yaparken rüyanızda öne çıkan nesneyi yazmanız tabirinizi bulmanızda daha etkili olacaktır. Örneğin “bebeğin gülmesi” olarak değil de “bebek” ya da “rüyada bebek görmek” olarak aratın.


Rüyada Bebek Görmek

Rüyada BEBEK Görmek tabiri şu şekildedir: Rüyada Bebek görmek kısmet,şansın talihin açık olduğuna, şansın sizinle olduğuna tabir olunur.

Bebek Rüyalarının tabiri genelde hayırlıdır. Görülen rüya insana ister iyi bir his versin,ister kötü bir his versin her zaman hayra ve güzelliğe yorulmalıdır. Rüyada bebek görmek de tabirleri itibariyle genel olarak güzel bir rüya olduğundan, içeriği ne olursa olsun hayra yorulması sonuçlarının iyi olması için dua hükmüne geçer ve güzel sonuçlar verir inşallah.

Rüyada bebek görmek sıcaklık,cana yakınlık,masumluk ve yeni başlangıçları temsil eder.İç dünyanızda saf,masum,ilgiye muhtaç ve meraklı yanınızı temsil eder.Rüyada bebek görmek seviç ve mutluluğa işarettir. Bebek sevdiğinizi görmek müjdeli haberalmaya yorulur.

Rüyada görülen bebek, bebeğin durumuna göre tabir olunur. Bebek güzel giydirilmiş ve neşeli görünüyorsa, dertlerinizin ve zor günlerinizin geride kalmasına, Oyuncak bir bebekle oynamak, eğlenceli bir toplantıya davet edilmeye, Bebek satın aldığını görmek ise çok pişman olunacak bir hataya düşmeye,Fakir biri kendini çıplak bir bebek olarak görürse, onun zenginleşeceğine,Bakımsız, ağlayan çıplak bir bebek görmek, rüyayı görenin tövbe etmesine tabir olunur.

Terkedilmiş bebek görmek ve bebeği almak mirasa erişmeye işarettir.İşsiz kimsenin,bebeğin beşiğini salladığını görmesi işe girmesine işarettir.Kız bebeği kucağına aldığını görmek, çok hayıra ermeğe, fakir kişinin zengin olacağına, sıkıntıdan kurtulmaya yorulur. Hasta olan bir kişinin bebeği olduğunu görmesi iyileşmesine ve şifa bulmasına tabir olunur. Bununla birlikte ihtiyaçlarınızın çevreniz tarafından mucizevi bir şekilde karşılanmasını ve zahmetsiz mutluluğa yorulur.Ağlayan bir bebek içinizde ilgiye muhtaç yanınızı temsil eder. Ve çevrenizin sizin gereksinimlerinize ilgisinin artacağına yorulur.

Rüyada yeni doğmuş olan bebek görmek, sevinç ve sürurla tabir olunur.bebeği kucağına alıp sevdiğini görmek, güzelliğe,mutluluğa, hayra ve menfaate işarettir.Bir bebeği olması gerekenden küçük bir halde görmek kendinizi mahkum ettiğiniz gereksiz korkularınıza yorulur.Rüyada oyuncak bir bebek görmek gören kişinin gönül meselelerinde daha ciddi olması gerektiğine dair bir ikazdır, bu rüya şefkate de yorulabilir.  Kız bebek görmek, üzüntü ve kederden ve sıkıntıdan halâs olmaya alâmettir.

Bir bebekle veya bebeklerle birlikte yolculuğa çıktığını görmek bir yolcuğuğa çıkacağınıza yorulur.Bir bebeğin süt emdiğini görmek, evdeki rızık ve bereketin bolluğuna tabir olunur. Rüyada bir bebeği sevip okşadığını görmek,beklemediği bir yerden bir haber alacağına,bebeğin ağladığını veya onu susturmaya çalıştığını görmek,bir ticaretten kazanç için uğraştığına,bir bebeğin bir bahçede ya da cami avlusunda terkedilmiş olarak bulunduğunu görmek,uzak akrabadan bir mirasa konacağına,bir bebeğin beşiğini salladığını görmek, bir işe girip mutlu olacağına yorulur.

Rüyada bir bebekten bir cisimaldığını görmek,elinize bir mal geçeceğine yahut güzel bir habere yorulur.Bebek görmek hayır habere yorulur,mutluluğa vc sevince ve sürura yorulur.Çünkü çocuklar evlerin mutluluk ve sevinç kaynağıdır.Aynı zamanda bir bebeği sevip okşadığını görmek, sevinçli bir habere yorulur.Rüyada bir bebeği cami avlusunda terk edilmiş olarak görmek ve onu kucağına almak, akrabalar vasıtasıyla gelecek mirasa tabir olunur.Çalışmayan ve iş bulamayan birinin rüyada bir bebeğin beşiğini salladığını görmesi, yakında işe gireceğine ve sevineceğine tabir olunur.Bebek güzel bir bebekse iyi bir haberdir.Çirkin, cılız, sıska bir bebek kötü haber veya dedikodu olabilir.

Üstü başı kirli bir bebek yakın zaman sonra maddi bir imkan geleceğine tabir olunur.Rüyada bir bebeği bir yere terk edilmiş olarak görmek ve onu kucağına almak, akrabalar yoluyla gelecek mirasa delalet eder. İşsiz güçsüz birinin rüyada birbebeğin beşiğini salladığını görmesi, yakında işe gireceğine vesevineceğine delâleteder.Ağlayan bir bebek sevilen kimsenin tatlı sözleridir. Rüyada yeni doğmuş bebek görmek, sıkıntılı bir dönem geçirileceği ama bu sıkıntılı günlerin sonunda iyi günlerin geleceğine işarettir. Oyuncak bebek, güzel bir yere davet edileceğine, bebeği hediye ediyorsa, sonradan pişman olacağı bir iş yapacağına yorumlanır.Beşikte yatan mutlu bir bebek görmek sevince ve zenginliğe işarettir. Bir kimsenin rüyada küçük bebek görmesi, sevince işarettir. Çünkü çocuklar hanelerin mutluluk vesevinç kaynağıdır.

Elbiseleri,eli,yüzü kirli bir bebek göemk para geleceğine tabir olunur. Yine bir bebeği sevip okşadığını görmek, sevinçli bir habere işaret eder. Rüyada bebek arabasında yatan güzel bir bebek kısa sürecek telaşlı bir dönemden sonra feraha ve mutluluğa tabir olunur.Çalışmayan birinin rüyada bir bebeğin beşiğini salladığını görmesi, yakında iş bulacağına ve mutlu olacağına delâlet eder. Bebek beklemiyorsanız, rüya görenin ilginç ve parlak fikirler olduğuna yorulur.Olanaklar dolu bir gelecekle ilgili parlak bir fikirdir.Bebek rüyası hayatta her açıdan gelişime ve yeniliğe yorulur.Tertemiz ve güzel kokan bir bebek görmek yeni ve mutlu bir ilişkiye başlayacağınıza veya iyi arkadaşlar edineceğinize tabir olunur.Hamile birinin bebeğinin doğması bebeği kız ise erkek,erkek ise kız bebeği olacağına yorulur.

Rüyada ağlayan bir bebek görmek henüz gerçekleşmemiş fakat gerçekleşmesi için çaba harcadığınız planlarınıza tabir olunur.Ölü bir bebek görmek sizin parçanız olan bir şeyi kaybedebileceğinize,bu şeye daha çok ilgi göstermeniz gerektiğine yorulur.Başkabir kişinin bebeği,başkalarını problemlerini üstlenmeniz konusunda ikazdır, ama bebek çabuk büyürse başarı ile tabir olunur. Bebek bekleyen bir çift bebeklerinin kız olduğunu görürse erkek ve erkek görürlerse kız bebekleri olacağına yorulur.Bebeği kucağına almak ve sevmek, güzel ve hayırlı bir haber geleceğine tabir olunur. Ağlayan bebekler, hastalığın ve hayal kırıklığının, mutlu bebek mutluluğun habercisidir.Rüyada yeni doğmuş bir bebek hayatınızda,günlük yaşamınızda,alışkanlıklarınızda, hayatınızda yer alan herhangi bir konuda değişikliğe,yeniliğe işaret eder. Eğer bebeği siz emziriyorsanız, yakın çevreden gelecek kötülüğe yorumlanabilir.Rüyada görülen bebek, iyi habere yorulur. Rüyanızda henüz meme emen bir kız bebek görmeniz; övgüye layık ve kendisinden iyilik ümit edilen hayırlı bir işe işaret sayılır. Güzel bir bebek görmek arkadaşlarınızla çok güzel bir geleceğe yorulur.

Rüyada bir kişinin küçük kız çocuğu görülmesi; rüyayı gören kişi için mala ve dünyalığa delalet eder.Bir kimsenin rüyasında bir yere bırakılmış bir kız çocuğunu kaldırdığını veya onu yüklenip götürdüğünü, ya da kendisinin bir kız çocuğunun doğduğunu görse; bu rüyayı gören kimse eğer tutuklu ise veya hukukuna tecavüz edilmiş ise veyahut da borçlu ise bütün bu sayılanlardan kurtulacağına ya da bir çocukla müjdelenerek sıkıntı ve üzüntüsünün gideceğine ve sayılanlardan hiçbiri kendisinde yoksa üzüntü ve kedere maruz kalacağına yorumlanır. Rüyasında kız bebek görmek,şerefe,bolluğa,işlerinde kolaylığa tabir olunur.

Çıplak, temiz bebek göz aydınlğıdır, çok mutluluk verir. Bir bebeğin yürüdüğünü veya dans ettiğini görmek sizin için geleceğin parlak olduğuna ve mutlu günleriniz olacağına yorulur.Rüyada bebeğin yürüdüğünü görmek hayatınızda bir yenilik yapmak için bir adım atacağınıza da yorulabilir.Rüyada bir bebeği doğurmaya gittiğini görmek,uzun zamandır istenen bir şey için gereken çabanın sarfedileceğine tabir olunur. Rüyada bebek görmek kismet açikligina, şansa yorulur. Rüyasinda bir bebegi sevip oksadigini görmek, beklemediği bir yerden bir haber alacagina, bir bebegi bir bahçede veya cami avlusunda terk edilmis olarak bulduğunu görmek, uzak akrabasından beklemedigi bir mirasa konacagina, bebegin ağladigini ve onu susturmaya çalistigini görmek, bir ticaretten kazanç için ugrastigina;  bir bebegin beşigini salladigini görmek, bir ise girip mutlu olacagina yorulur.

Bir baska rivayete görede: Rüyada erkek çocuk görmek müjdeye tabir olunur. Rüyada kiz bebek görmek ise bolluga, serefe, zorluktan sonra kolaylığa yorulur. Kiz çocugunu görmek, sevinçli bir isle karsilasilacagina tabir olunur.Rüyada bebek ağlıyorsa kısa seli üzüntüye, gülen bir bebek görmek ise mutluluğa ve sevince tabir olunur. Bebeğin kız olduğunu görmek mala servete ve şerefe yorulur. Bir bebekle oynadığını ve güzel vakit geçirdiğini görmek arkadaşlarla geçirilecek güzel ve eğlenceli zamana işaret eder.

Bebek Rüyalarının tabiri genelde hayırlıdır. Görülen rüya insana ister iyi bir his versin,ister kötü bir his versin her zaman hayra ve güzelliğe yorulmalıdır. Rüyada bebek görmek de tabirleri itibariyle genel olarak güzel bir rüya olduğundan, içeriği ne olursa olsun hayra yorulması sonuçlarının iyi olması için dua hükmüne geçer ve güzel sonuçlar verir inşallah.Rüya Tabirleri


Rüya Tabirleri

Rüya Tabirleri ‘ne üst kısımdaki alfabetik menüden ulaşabilirsiniz.Ayrıca sağ üst kısımda bulunan yahut sağ tarafta bulunan arama bölümlerinden rüyanızı aratarak rüyanızın tabirini okuyabilirsiniz.

Rüya Tabirleri muhakkak bu işten anlayan ve rüyayı gören kimseyi tanıyan birine yaptırılmalıdır. Dini kaynaklarda eğer görülen rüya kişide kötü bir intiba ya da his bırakıyorsa kimseye anlatılmaması tavsiye edilmiştir. Gören kişiye iyi hisler uyandıran bir rüya görüldüğünde ise rüya tabirine hakim, rüya göreni bilen ve görülen rüyayı hayra yormaya meyilli birine tabir ettirilmesi tavsiye olunmuştur.

Görülen rüyaların tabirlerinin hayra yorulması rüyanın sonucunun iyi olması için dua niyetine geçmesi umulur.